Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khoản Tín Dụng Lâu Dài Giữa Việt Nam Và Thái Lan

27/04/2010    1019

Hiệp Định Về Khoản Tín Dụng Lâu Dài Giữa Việt Nam Và Thái Lan

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 23/12/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan, Với mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị tồn tại giữa hai nước.

Theo bản báo cáo chung do chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng Việt Nam Võ Văn Kiệt và Thủ Tướng Vương Quốc Thái Lan đã ký ngày 16/01/92 tại Hà Nội, có những nội dung chính sau:

Cả Hai bên đã đồng ý khám phá hơn nữa những phương thức tiếp cận mới tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước. Về vấn đề này Thái Lan đã đề nghị giúp một khoản tín dụng dài hạn 150 triệu Bạt cho chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua việc mua các sản phẩm và dịch vụ của Thái. Đề nghị này đã được phía Việt Nam chấp thuận.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khoản Tín Dụng Lâu Dài Giữa Việt Nam Và Thái Lan