Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Việt Nam Và Nauy

27/04/2010    864

Hiệp Ðịnh Về Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Nauy 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 22/04/1997

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Nauy

Mô tả:

Chính phủ Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Nauy, dưới đây gọi là “các Bên”,

Với lòng mong muốn tăng cường các mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và hai Bên cùng có lợi.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Về Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Nauy