Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Singapore

20/04/2010    4428

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapore 

Nơi ký kết: Singapore

Ngày ký: 24/09/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Singapore

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Singgapo sau đây gọi gắt là “Hai bên ký kết”,
Với lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi;
Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapore 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapore