Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Nước Mông Cổ

20/04/2010    731

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Mông Cổ

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 13/12/1999

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Mông cổ

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông cổ, sau đây gọi tắt là “Các Bên ký kết”; Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Căn cứ vào đặc điểm phát triển kinh tế và thương mại của mỗi nước, Ðã thoả thuận như sau:

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Mông Cổ