Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại Và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Ba Lan

15/04/2010    864

Hiệp Định Thương Mại Và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Ba Lan

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 12/04/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Ba Lan

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ba Lan, dưới đây được gọi là các Bên ký kết, nhằm đẩy mạnh sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước và phát triển các mối quan hệ thương mại 2 chiều, theo những nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi; 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ba Lan