Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Ai Cập

13/04/2010    1511

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ả Rập Ai Cập

Nơi ký kết: Cairô

Ngày ký: 15/05/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Ả Rập Ai Cập

Mô tả: 

Xuất phát từ lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ buôn bán trực tiếp giữa hai nước phù hộ với nhu cầu và mục tiêu phát triển của mình trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi,

Nhận thấy các mối quan hệ buôn bán kể cả công ty nhà nước và tư nhân đều có lợi cho cả đôi bên,

Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ả Rập Ai Cập, từ đây về sau gọi tắt là các Bên ký kết;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ả Rập Ai Cập