Hiệp định khác

Thỏa thuận về xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Đài Loan

30/06/2022    905

Tên thỏa thuận: Thỏa thuận về xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký kết: 10/05/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Việt Nam và Đài Loan

Bản mềm thỏa thuận được đính kèm dưới đây: