Hiệp định khác

Thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đài Loan

30/06/2022    1663

Tên thỏa thuận: Thỏa thuận giữa Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội và Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc về tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế thu nhập

Ngày ký kết: 06/04/1998

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Việt Nam và Đài Loan

Bản mềm thỏa thuận được đính kèm dưới đây: