Hiệp định khác

Chương trình Hành động Toàn diện để Thúc đẩy Hợp tác giữa các nước ASEAN và Nga 2005-2015

28/01/2019    673

Chương trình Hành động Toàn diện để Thúc đẩy Hợp tác giữa các nước ASEAN và nước Cộng hòa Liên bang Nga 2005-2015

Nơi ký kết: Kuala Lumopur

Ngày ký: 13/12/2005

Danh sách thành viên tham gia ký kết: các nước ASEAN và nước Cộng hòa Liên bang Nga

Chương trình được đính kèm dưới đây :

Chương trình Hành động Toàn diện để Thúc đẩy Hợp tác giữa các nước ASEAN và nước Cộng hòa Liên bang Nga 2005-2015 (file Tiếng Anh)