Hiệp định khác

Hiệp Định giữa các nước ASEAN và Nga về Hợp tác Kinh tế và Phát triển

28/01/2019    1103

Hiệp Định giữa các nước ASEAN và nước Cộng hòa Liên bang Nga về Hợp tác Kinh tế và Phát triển

Nơi ký kết: Kuala Lumopur

Ngày ký: 10/12/2005

Danh sách thành viên tham gia ký kết: các nước ASEAN và nước Cộng hòa Liên bang Nga

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định giữa các nước ASEAN và nước Cộng hòa Liên bang Nga về Hợp tác Kinh tế và Phát triển (file Tiếng Anh)