Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và New Zealand

27/04/2010    1814

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Niu Dilân

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 18/07/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Niu Dilân

Mô tả:

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Dilân,

Nhận thấy tiềm năng phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước, và Mong muốn thúc đẩy và mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi, Quan tâm đến các quyền lợi và nghĩa vụ quốc tế của mình.

Ðã thoả thuận như sau: [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Niu Dilân