Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Nam Phi

27/04/2010    1668

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nam Phi

Nơi ký kết: Pretoria

Ngày ký: 25/04/2000

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Nam Phi

Mô tả:

Quan tâm tới sự phát triển mới của quan hệ bạn bè giữa hai nước; Khẳng định mong muốn thiết lập các mối quan hệ quan lại nhằm hỗ trợ, bổ sung và mở rộng hợp tác giữa hai bên;

Quyết tâm củng cố, tăng cường và đa dạng hoá quan hệ thương mại giữa hai nước;

Tin tưởng rằng sự hợp tác như vậy sẽ được thực hiện theo các chính sách phát triển của hai nước;

Mong muốn tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước và cùng nhau đóng góp vào sự hợp tác mậu dịch quốc tế;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nam Phi (tiếng Việt) (tiếng Anh)