Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại, Văn Hoá Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Việt Nam Và Bê Nanh

26/04/2010    693

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại, Văn Hòa Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bê Nanh 

Nơi ký kết: Côtônu

Ngày ký: 25/11/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Bê nanh

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Bê nanh, dưới đây gọi là ''Hai Bên”,

Với lòng mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và đóng góp tích cực vào việc tăng cường hoà bình trên thế giới,

Với lòng móng muốn thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vục kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học kỹ thuật giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại, Văn Hòa Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bê Nanh