Hiệp định khác

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hóa, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Việt Nam Và Yemen

20/04/2010    709

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hóa, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Yemen 

Nơi ký kết: Sana

Ngày ký: 10/06/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hoà Yemen

Mô tả:

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Yemen, với lòng mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên cơ sở cùng nhau tôn trọng những nguyên tắc chủ quyền, độc lập dân tộc và không can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng sự bình đẳng và cùng có lợi, có ý thức rằng việc phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và thương mại sẽ đem lại những lợi ích cho hai nước và hai dân tộc, 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hóa, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Yemen