Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Thương Mại, Kinh Tế Và Kỹ Thuật Giữa Việt Nam Và Thổ Nhĩ Kỳ

20/04/2010    2201

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Thương Mại, Kinh Tế Và Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ 

Nơi ký kết: Ankara

Ngày ký: 27/08/1997

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ

Mô tả:

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ (sau đây gọi là các Bên ký kết); với lòng mong muốn mở rộng và phát triển hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa hai nước trên cơ sở hai Bên cùng có lợi, đã thoả thuận.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Thương Mại, Kinh Tế Và Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ