Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Hồi Giáo Pakistan

20/04/2010    1565

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Hồi Giáo Pakistan 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 03/05/2001

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ cộng hoà hồi giáo pakistan

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Hồi giáo Pakistan (sau đây gọi là các Bên ký kết); mong muốn mở rộng và phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi, 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Để có thêm thông tin về các cơ hội đầu tư vào thị trường Pakistan, vui lòng tham khảo website https://invest.gov.pk/home

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Hồi Giáo Pakistan