Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hoá, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Việt Nam Và Mali

20/04/2010    616

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hóa, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Mali 

Nơi ký kết: BAMAKO

Ngày ký: 26/02/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Mali

Mô tả: 

Một Bên là Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một Bên là Chính phủ Cộng hoà Mali.

Ðược gọi dưới đây là hai bên

Với lòng mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước nhằm góp phần tích cực cho hoà bình và an ninh ở hai khu vực.

Với mong muốn thiết lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế văn hoá, khoa học, kỹ thuật và thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế, Văn Hóa, Khoa Học Kỹ Thuật Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Mali