Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại Giữa Việt Nam Và Latvia

20/04/2010    660

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Latvia 

Nơi ký kết: Riga

Ngày ký: 06/11/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Latvia

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia, dưới đây gọi tắt là hai Bên ký kết. Với lòng mong muốn củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước, Thể hiện quyết tâm thúc đẩy việc củng cố hệ thống mậu dịch đa biên và phát triển quan hệ trong lĩnh vực thương mại phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức mậu dịch thế giới, Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Latvia