Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Jordan

15/04/2010    722

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Hasimit Gioocđani

Nơi ký kết: Amman

Ngày ký: 23/03/1997

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Hasimit Gioocđani

Mô tả: 

Với lòng mong muốn mở rộng và đa dạng hoá hơn nữa cácơ quan hệ thương mại và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở bình đẳng không phân biệt và cùng có lợi, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Chính phủ Vương quốc Hasimit Gioocđani (sau đây gọi là Các Bên ký kết) đã thoả thuận như sau:

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Hasimit Gioocđani