Hiệp định khác

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Belarus

15/04/2010    765

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng Hòa Belarus

Nơi ký kết: Minsk

Ngày ký: 08/07/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Belarus

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Belarus, sau đây gọi là hai Bên ký kết.

Với mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của nhà đầu tư thuộc Bên ký kết này tại lãnh thổ của Bên ký kết kia.

Nhận thấy rằng sự khuyến khích và bảo hộ đầu tư của các nhà đầu tư thuộc hai Bên ký kết vì lợi ích kinh tế của hai nước.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng Hòa Belarus