Hiệp định khác

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Thuỵ Điển và Việt Nam

08/09/2023    87

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết giữa Chính phủ Vương quốc Thuỵ Điển và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Địa điểm ký kết: thành phố Stockholm

Ngày ký kết: 24/03/1994

Các bên: Vương quốc Thuỵ Điển và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung Hiệp định được đính kèm tại đây:

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết giữa Chính phủ Vương quốc Thuỵ Điển và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiếng Việt ).( Tiếng Anh )