Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh

26/01/2010    1998

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Băng-Gla-Đét

Địa điểm ký kết : Hà Nội

Thời gian ký kết : 24/09/1996

Các bên tham gia : Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Bangladesh

Giới thiệu :

Với mong muốn phát triển quan hệ thương mại giữa hai hai nước, theo nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi đã đồng ý như sau [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file Tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Băng-Gla-Đét