Công cụ tra cứu

Hệ thống dữ liệu TARIC – Hệ thống thuế quan Liên minh Châu Âu (EU) đóng vai trò như dịch vụ một cửa để doanh nghiệp và các cơ quan xúc tiến thương mại tiếp cận dữ liệu thương mại và thông tin thực tế về thuế quan tại các thị trường thành viên của Liên minh Thuế quan Liên minh Châu Âu (EUCU).

Xem thêm

Cổng thông tin Access2Markets do Ủy ban châu Âu xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Âu, và hỗ trợ hoạt động thương mại của các doanh nghiệp với thị trường châu Âu nói chung

Xem thêm

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN – ASEANStatsDataPortal gồm thông tin tra cứu về các Chỉ số liên quan đến thương mại, FDI, các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tỷ lệ tạm phát… hay các thống kê về vận tài, lao động và du lịch của ASEAN.

Xem thêm

Hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing với phiên bản tiếng Việt sẽ giúp đơn vị xuất nhập khẩu nhận được đầy đủ thông tin từ những thông báo của WTO một cách kịp thời nhất.

Xem thêm

Cổng thông tin điện tử quốc tế Global Trade Helpdesk – Hỗ trợ thương mại toàn cầu (https://globaltradehelpdesk.org/en) đóng vai trò như dịch vụ một cửa để doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tiếp cận dữ liệu thương mại và thông tin thực tế về các thị trường.

Xem thêm

Kho lưu trữ thương mại APEC (APEC Trade Repository - APECTR) (http://tr.apec.org/) là nguồn tìm kiếm thông tin trực tuyến về thương mại và thuế quan của các nước thành viên của APEC.

Xem thêm

FTAP là Cổng thông tin điện tử do Bộ Công Thương xây dựng nhằm cung cấp các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đối tác FTA cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Xem thêm

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (VTIP) do Tổng cục Hải quan Việt Nam phụ trách là nguồn chính thức cung cấp các thông tin về thương mại cho doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu với Việt Nam. Cổng thông tin này cung cấp một nguồn tra cứu dễ tiếp cận, logic để hỗ trợ tìm hiểu những nội dung quan trọng hữu ích cho hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh của doanh nghiệp.

Xem thêm

Hệ thống mới này cho phép truy cập vào các thông báo về Hàng rào kỹ thuật (TBT) và các Biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thành viên WTO. Hệ thống cũng tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đối thoại để giải quyết các vấn đề thương mại tiềm năng trong giai đoạn đầu. Người sử dụng ePing có thể dễ dàng cập nhật các thông báo liên quan đến thị trường, sản phẩm cụ thể mà mình quan tâm.

Xem thêm

Công cụ hướng dẫn Quy tắc xuất xứ của ITC cung cấp dữ liệu về quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại trên thế giới. Cùng với hệ thống dữ liệu thuế quan và hiệp định thương mại trong Bản đồ Tiếp cận Thị trường của ITC từ năm 2006, đây là nguồn thông tin hữu ích với các doanh nghiệp muốn tận dụng lợi ích từ các hiệp định thương mại trên toàn thế giới.

Xem thêm