Công cụ tra cứu

WCO Trade Tools là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ các chủ thể trong thương mại quốc tế. Đây là nền tảng chính thức được phát triển bởi Tổ chức Hải quan Thế giới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa trong ba lĩnh vực chính bao gồm: phân loại hàng hóa theo Hệ thống hài hòa (HS), xác định nguồn gốc xuất xứ, tính trị giá hải quan.

Xem thêm

Cơ sở trực tuyến về các điều khoản lao động trong các Hiệp định thương mại khu vực (RTA) (LP Hub) (https://www.ilo.org/LPhub/) cung cấp hệ thống hóa một cách toàn diện về nội dung của các điều khoản liên quan đến lao động trong hơn 100 RTA tại khoảng 140 nền kinh tế trên thế giới.

Xem thêm

Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR) là cơ sở dữ liệu về tất cả các Hiệp định thương mại cũng như các quy tắc và quy định xuyên biên giới mà thương nhân phải tuân theo khi tiến hành hoạt động thương mại về Dịch vụ và Hàng hóa qua biên giới Việt Nam.

Xem thêm

Hệ thống dữ liệu TARIC – Hệ thống thuế quan Liên minh Châu Âu (EU) đóng vai trò như dịch vụ một cửa để doanh nghiệp và các cơ quan xúc tiến thương mại tiếp cận dữ liệu thương mại và thông tin thực tế về thuế quan tại các thị trường thành viên của Liên minh Thuế quan Liên minh Châu Âu (EUCU).

Xem thêm

Cổng thông tin Access2Markets do Ủy ban châu Âu xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Âu, và hỗ trợ hoạt động thương mại của các doanh nghiệp với thị trường châu Âu nói chung

Xem thêm

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN – ASEANStatsDataPortal gồm thông tin tra cứu về các Chỉ số liên quan đến thương mại, FDI, các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tỷ lệ tạm phát… hay các thống kê về vận tài, lao động và du lịch của ASEAN.

Xem thêm

Cổng thông tin điện tử quốc tế Global Trade Helpdesk – Hỗ trợ thương mại toàn cầu (https://globaltradehelpdesk.org/en) đóng vai trò như dịch vụ một cửa để doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tiếp cận dữ liệu thương mại và thông tin thực tế về các thị trường.

Xem thêm

Kho lưu trữ thương mại APEC (APEC Trade Repository - APECTR) (http://tr.apec.org/) là nguồn tìm kiếm thông tin trực tuyến về thương mại và thuế quan của các nước thành viên của APEC.

Xem thêm

FTAP là Cổng thông tin điện tử do Bộ Công Thương xây dựng nhằm cung cấp các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đối tác FTA cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Xem thêm

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (VTIP) do Tổng cục Hải quan Việt Nam phụ trách là nguồn chính thức cung cấp các thông tin về thương mại cho doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu với Việt Nam. Cổng thông tin này cung cấp một nguồn tra cứu dễ tiếp cận, logic để hỗ trợ tìm hiểu những nội dung quan trọng hữu ích cho hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh của doanh nghiệp.

Xem thêm