Công cụ tra cứu

TAO là một công cụ tra cứu trực tuyến miễn phí do WTO xây dựng và duy trì từ năm 2010. TAO bao gồm 2 hệ thống cơ sở dữ liệu: i) Dữ liệu tích hợp (Integrated Database - IDB) cung cấp các thông tin về mức thuế quan áp dụng trên thực tế và số liệu nhập khẩu, và ii) Dữ liệu hợp nhất (Consolidated Tariff Schedules – CTS) cung cấp thông tin về các mức thuế quan cam kết của các nước).

Xem thêm

WDI là một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về các chỉ sổ phát triển do Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng. WDI bao gồm hơn 1,400 chỉ số về 217 nền kinh tế và hơn 40 nhóm nước trong khoảng thời gian lên tới hơn 50 năm. WDI là một công cụ tra cứu hiện đại và tiện dụng với các chức năng cho phép người dùng lựa chọn và trình bày dữ liệu, thiết lập các biểu đồ và bản đồ.

Xem thêm

Công cụ này giúp doanh nghiệp tìm kiếm các thị trường tiềm năng cho sản phẩm xuất khẩu của mình. Dựa trên phương pháp phân tích tiềm năng thị trường và đánh giá sự đa dạng của ITC, EPM đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng và các rào cản về thuế quan của các thị trường mục tiêu, cũng như mối quan hệ thương mại giữa thị trường xuất khẩu và thị trường mục tiêu để đưa ra một bảng xếp hạng về các cơ hội chưa được khai thác.

Xem thêm

Tương tự Trade Map, Market Access Map (MacMap) cũng do Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, trong khi công cụ Trade Map (Bản đồ Thương mại) cung cấp các số liệu thương mại (xuất nhập khẩu) giữa các nước thì công cụ MAcMap cung cấp các thông tin về các rào cản tiếp cận thị trường đối với hàng hóa. Các rào cản này bao gồm cả thuế quan và các biện pháp phi thuế quan áp dụng đối với một loại sản phẩm hàng hóa.

Xem thêm

Trade Map cung cấp số liệu về xuất nhập khẩu và thuế quan của từng sản phẩm ở từng quốc gia. Người dùng có thể tra cứu nhu cầu của thị trường, các thị trường thay thế và cả các đối thủ cạnh tranh.

Xem thêm