Chuyên mục Số liệu thống kê của Tổng cục thống kê

19/12/2018    2928

Mục Số liệu thống kê là mục chủ đạo, cung cấp thông tin thống kê hàng tháng, số liệu thống kê chủ yếu (sơ bộ, ước tính) và số liệu thống kê chính thức được chia theo nhóm các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

1. Thông tin thống kê hàng tháng (Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội các tháng, quí, 6 tháng, năm) được đăng tải tại tiểu mục “TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI”.

2. Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng; Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ hàng tháng; Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ hàng tháng, được đăng tải tại tiểu mục “SỐ LIỆU CHUYÊN ĐỀ”.    

3. Số liệu thống kê chính thức được tập hợp và đăng tải tại tiểu mục “SỐ LIỆU THỐNG KÊ” dưới dạng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội chung cả nước và phân tổ chi tiết hơn theo qui định của các hệ thống chỉ tiêu thống kê, trước hết là Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Việc khai thác thông tin thống kê hoặc tải thông tin về máy tính cá nhân với các hình thức định dạng khác nhau như HTML, Excel, text…sẽ được hướng dẫn chi tiết.

Độc giả có thể truy cập chuyên mục theo link sau: Số liệu thống kê - Tổng cục thống kê

Bản Hướng dẫn sử dụng chuyên mục được đính kèm dưới đây