APECTR - Kho lưu trữ thương mại APEC

05/02/2021    505

1. Giới thiệu chung về APECTR 

Kho lưu trữ thương mại APEC (APEC Trade Repository - APECTR) (http://tr.apec.org/) là nguồn tìm kiếm thông tin trực tuyến về thương mại và thuế quan của các nước thành viên của APEC. Các thông tin được cập nhật liên tục, có thể tìm kiếm trên APECTR bao gồm:

 • Thuế suất MFN
 • Thuế suất ưu đãi
 • Quy tắc xuất xứ (ROO) đối với các RTA/FTA hiện có
 • Các thủ tục trong tạo thuận lợi thương mại
 • Các quy đinh và luật về Hải quan và Thương mại nội địa 
 • Các yêu cầu về thủ tục và chứng từ đối với xuất nhập khẩu
 • Doanh nghiệp ưu tiên (Authorized economic operator - AEO) và thông tin về các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA)
 • Danh sách các doanh nghiệp AEO (nếu có)

2. Kết cấu website và hướng dẫn sử dụng

APECTR không yêu cầu đăng nhập. Doanh nghiệp có thể trực tiếp truy cập vào website và tra cứu các thông tin cần thiết.

Trang web APECTR có kết cầu gồm 4 mục bao gồm Trang chủ (Home), giới thiệu về trang web (APEC Trade Repository), các website hữu ích khác (Useful Links) và Thông tin liên hệ (Contact)

2.1. Trang chủ (Home)

Tại trang chủ của APECTR, bản đồ APEC sẽ hiện lên với 1 chấm xanh và các chấm đỏ

- Chấm xanh World Trade Organization: Khi chọn vào chấm xanh này, doanh nghiệp sẽ đọc được thông tin sơ lược về hệ thống quản lý thông tin (IMS) của WTO và link truy cập vào các cổng thông tin: Rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), kiểm dịch động thực vật (SPS),… nếu muốn tìm hiểu các thông tin về các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn và các biện pháp kiểm dịch động thực vật của tổ chức.

- Chấm đỏ (các nước thành viên của APEC)

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn nước thành viên APEC (trên bản đồ) mà doanh nghiệp đang muốn tìm hiểu thông tin

Sau khi ấn chọn vào một nước cụ thể, bảng thông tin về thương mại và thuế quan của nước đó sẽ hiện ra, bao gồm: thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi, quy tắc xuất xứ (ROO), các thủ tục trong tạo thuận lợi thương mại, các quy đinh và luật về Hải quan và Thương mại nội địa, các yêu cầu về thủ tục và chứng từ đối với xuất nhập khẩu,…

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn thông tin cụ thể mà mình muốn tìm kiếm

2.2. Giới thiệu về trang Web (APEC Trade Repository)

Giới thiệu các nội dung cơ bản về kết cấu và thông tin trong website.

2.3. Các website hữu ích khác (Useful Links)

APECTR cũng liệt kê và dẫn link những website hữu ích khác để doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, bao gồm:

 • APEC website (website Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC)
 • ABAC website (website Hội đồng tư vấn kinh vấn kinh doanh APEC)
 • PECC website (website Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương)
 • ASEAN website (website Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN)
 • WTO website (website Tổ chức Thương mại thế giới – WTO)
 • WCO website (website Tổ chức Hải quan thế giới –WCO)

​​​​​​​​​​​​​​2.4. Thông tin liên hệ (Contact)

Tại APECTR cũng có liệt kê tên, địa chỉ và thông tin liên lạc cụ thể của các Phòng, Bộ thương mại,… của các nước thành viên APEC mà doanh nghiệp có thể tiếp cận và liên hệ.​​​​​​​

​​​​​​​