ePing - Hệ thống cảnh báo về thương mại toàn cầu

03/03/2020    1820

1. Giới thiệu chung về ePing (https://www.epingalert.org/en)

Hệ thống cảnh báo mới về thương mại toàn cầu “ePing” đã được đưa ra ngày 08/11/2016 bởi cơ quan Liên Hợp quốc (UN) Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) nhằm mục tiêu thúc đẩy thương mại toàn cầu. Đây là hệ thống cảnh báo trực tuyến mới được thiết kế để hỗ trợ các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) theo dõi các thông tin mới nhất về các yêu cầu pháp lý đối với thương mại quốc tế.

Hệ thống mới này cho phép truy cập vào các thông báo về Hàng rào kỹ thuật (TBT) và các Biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thành viên WTO. Hệ thống cũng tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đối thoại để giải quyết các vấn đề thương mại tiềm năng trong giai đoạn đầu. Người sử dụng ePing có thể dễ dàng cập nhật các thông báo liên quan đến thị trường, sản phẩm cụ thể mà mình quan tâm.

Trong những năm gần đây, số lượng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của một số nước đã tăng đáng kể. Do đó, việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước khác nhau  ảnh hưởng lớn đến chi phí của các nhà sản xuất và xuất khẩu. Mỗi năm WTO nhận được hơn 3.500 thông báo đề xuất các biện pháp TBT và SPS mới mà có thể tác động đến thương mại quốc tế. Bằng việc nâng cao khả năng truy cập thông tin, ePing sẽ giúp thương mại quốc tế tránh các gián đoạn do việc áp dụng các biện phápTBT và SPS mới mang lại. 

2. Hướng dẫn sử dụng ePing

Đăng ký

Để sử dụng ePing, người dùng chỉ cần đăng ký một tài khoản bằng email tại trên trang web của của ePing phần “Register” và sau đó có thể sử dụng miễn phí công cụ này.

Các chức năng:

Các chức năng của ePing được thể hiện ở menu bên tay trái của màn hình, bao gồm:

  • Chức năng “Search notifications” được sử dụng để tìm kiếm các thông báo về yêu cầu với một sản phẩm, phân loại theo sản phẩm hoặc thị trường xuất khẩu cụ thể.
  • Chức năng“Enquiry points” bao gồm tập hợp các nguồn phụ trách cung cấp thông tin hữu ích về các biện pháp SPS và TBT của từng nước để doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ để tìm hiểu chi tiết về các biện pháp.
  • Chức năng “New & Events” bao gồm các sự kiện và tin tức mới về ePing và các biện pháp SPS và TBT trên thế giới
  • Chức năng “Reference materials” tập hợp các tài liệu và nguồn thông tin hữu ích.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng ePing (bản tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI