VTIP - Cổng thông tin thương mại Việt Nam

08/12/2020    900

Giới thiệu chung về Cổng thông tin thương mại Việt Nam (VTIP)

(https://www.vietnamtradeportal.gov.vn)

Theo Tổng cục Hải quan, Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TFA) đã chính thức có hiệu lực ngày 22/2/2017 đối với tất cả các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Cam kết tại Hiệp định nêu rõ, mỗi nước thành viên, trong đó có Việt Nam, cần xây dựng cho mình một trang điện tử giúp công bố và cung cấp các thông tin.

Việc xây dựng trang Cổng thông tin thương mại Việt Nam (VTIP) đáp ứng các cam kết của Việt Nam tại Hiệp định TFA, đồng thời là công cụ hữu hiệu tạo thuận lợi hơn nữa cho các bên có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh với Việt Nam.

Trang web còn là công cụ để minh bạch hóa chính sách, như tại các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và cũng theo kịp xu thế của Hải quan thế giới - Hải quan kỹ thuật số 2016.

Cổng thông tin thương mại Việt Nam sẽ là địa điểm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, gồm chính sách của các Bộ ngành quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu.

Trước mắt, Cổng thông tin thương mại Việt Nam sẽ đăng tải khoảng 801 văn bản pháp lý; 355 thủ tục; 337 biểu mẫu; 391 biện pháp...; đăng thông tin hướng dẫn về quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu, quá cảnh ở Việt Nam; lựa chọn tìm kiếm đối với hàng hóa và mã hồ sơ, văn bản pháp luật, thủ tục, biểu mẫu, biện pháp, tiêu chuẩn và các quy định khác.

Ngoài ra, thanh nội dung cũng có các đường dẫn tới các thông tin hướng dẫn cho hành khách, các điểm hỏi đáp về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, tiếp cận các thị trường hàng đầu, thủ tục hải quan điện tử, hiệp định thương mại tự do, các ấn phẩm liên quan và các thông báo, sự kiện sắp tới tại Việt Nam.

Chức năng cơ bản

VTIP cung cấp các thông tin liên quan tới biểu thuế, văn bản pháp quy và thủ tục liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh tại Việt Nam. 

Cách tạo tài khoản

Về cơ bản, người dùng có thể tra cứu phần lớn thông tin trên VTIP mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, để thuận tiện tra cứu và tiếp cận các nội dung chi tiết hơn, người dùng chỉ cần đăng ký một tài khoản trực tiếp trên trang web của ITC, sau đó có thể đăng nhập và sử dụng tất cả các nội dung trên VTIP.

Link đăng ký tài khoản: https://www.vietnamtradeportal.gov.vn/index.php?r=site/registration; 

Hướng dẫn sử dụng

VTIP có cơ sở dữ liệu phong phú, được thể hiện trên các thanh nội dung phía trên và bên phải.

Ở thanh nội dung phía trên, người dùng có thể tìm thấy những thông tin hữu ích về cổng thông tin bao gồm giới thiệu chung, các câu hỏi thường gặp, phương thức liên hệ và trợ giúp trong tra cứu, cùng với hướng dẫn về các quy trình và thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh ở Việt Nam.

Ở thanh nội dung bên phải, người dùng có thể tìm thấy các thông tin thương mại đối với hàng hóa (được xác định theo mã HS), văn bản pháp luật, biện pháp, tiêu chuẩn, thủ tục, biểu mẫu, và một số thông tin hữu ích khác.