CBI – Cổng thông tin điện tử hỗ trợ thương mại thị trường Châu Âu

1. Giới thiệu chung 

Cổng thông tin điện tử quốc tế CBI – Hỗ trợ thương mại toàn cầu (https://www.cbi.eu/) là cổng thông tin của Trung tâm Xúc tiến Thương mại nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển do chính phủ Hà Lan tài trợ. CBI đóng vai trò như dịch vụ một cửa để doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tiếp cận dữ liệu thương mại và thông tin thực tế về các thị trường. Cổng điện tử này cung cấp cho các công ty đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu tiềm năng các dữ liệu về thuế suất, tiêu chuẩn và thủ tục về y tế và an toàn, thủ tục xuất nhập khẩu, cũng như những mô thức và các thương mại hiện hành có liên quan trong thị trường Châu Âu

2. Chức năng cơ bản của Cổng điện tử CBI

Cổng điện tử này tập trung vào bốn hoạt động chính để tăng cường sự tiếp cận của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) với các thông tin thị trường châu Âu chủ yếu: i) phát triển một ứng dụng trực tuyến mang tính tương tác, tích hợp các thông tin thương mại và doanh nghiệp hữu quan và toàn diện; ii) xây dựng một mạng lưới các đối tác quốc tế cho có doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển và doanh nghiệp châu Âu; iii) đẩy mạnh nỗ lực thu thập thông tin nhằm tối đa hóa sự phối hợp đồng bộ và đảm bảo tính toàn diện và cập nhật của thông tin; và iv) tăng cường năng lực nhằm mở rộng tính phổ biến đến các MSMEs làm nguồn tham khảo để đưa ra các quyết sách thương mại với thị trường châu Âu dựa trên thông tin tốt hơn.

Cổng thông tin cung cấp thông tin miễn phí giúp doanh nghiệp có thể so sánh nhu cầu sản phẩm của họ giữa các thị trường, tìm hiểu thuế suất và các điều kiện tiếp cận thị trường, tìm hiểu tiến trình xuất khẩu cũng như tìm kiếm đối tác doanh nghiệp tại các thị trường Châu Âu.

Cổng điện tử cũng giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết sách về thương mại và đầu tư dựa trên việc được cung cấp thông tin tốt hơn cũng như cải tiến sự hỗ trợ của các thể chế hỗ trợ đầu tư cho khách hàng MSMEs của họ trong quá trình hợp tác với thị trường châu Âu.

3. Kết cấu Website và Hướng dẫn sử dụng

Trang web Cổng điện tử CBI có kết cấu gồm các mục: thông tin thị trường (Market Information), Dự án (Project) và Sự kiện (Events).

Cổng thông tin điện tử hiện có các lựa chọn ngôn ngữ cho doanh nghiệp bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hà Lan.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp truy cập vào website và tra cứu miễn phí các thông tin cần thiết.

3.1. Xuất khẩu sang châu Âu (Export to Europe)

Tại Xuất khẩu sang châu Âu (Export to Europe) – Mục “Tìm kiếm (Search)”, doanh nghiệp sẽ điền thông tin liên quan mà doanh nghiệp đang cần tìm hiểu hoặc tại phần liệt kê các ngành hàng, doanh nghiệp có thể chọn nghành hàng liên quan để tìm hiểu thông tin.

Sạu điền đầy đủ thông tin và ấn “Search” hoặc ấn chọn ngành hàng cụ thể, một loạt các bài viết cụ thể liên quan tới ngành hàng xuất nhập khẩu và các quốc gia liên quan mà doanh nghiệp lựa chọn sẽ hiện ra. Các bài viết này có nhiều thông tin hữu ích từ các mẹo cho tới tóm tắt quá trình và quy trình nhập khẩu hàng hóa cũng như thông tin chi tiết thị trường.

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn các bài viết cụ thể mà doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm về các thông tin liên quan tại thị trư ờng và sản phẩm liên quan mà họ quan tâm.

3.2. Dự án (Projects)

Các dự án lâu dài được lập nên với mục đích giúp các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng liên kết thị trường và hiểu rõ hơn về thị trường châu Âu cũng như các quy định, thủ tục liên quan. Tại Dự án (Projects) – Mục “Vùng và Quốc gia (Region and Country)”, doanh nghiệp sẽ lựa chọn khu vực địa lý hoặc quốc  gia doanh nghiệp đang muốn tìm hiểu thông tin về các dự án có liên quan. Tại mục "Ngành (Sector)" doanh nghiệp sẽ điền ngành hàng mà doanh nghiệp quan tâm, muốn tìm hiểu về các dự án hỗ trợ. Tại mục "Tìm kiếm (Search)", các doanh nghiệp có thể điền từ khóa bất kỳ liên quan đến sản phẩm, quốc gia, thông tin để có thể tìm kiếm các dự án mà doanh nghiệp  có thể sẽ  quan tâm. 

Sạu điền bất kỳ thông tin và ấn “Search”, một loạt các thông tin cụ thể về các dự án có liên quan sẽ hiện ra. 

Các thông tin này bao gồm tên, nội dung dự án, ngành hàng, xuất xứ hàng hóa liên quan và các thông tin về đăng ký tham gia.

3.3. Sự kiện (Events)

Các sự kiện có cùng mục đích với dự án nhưng tập trung hơn và thời gian chỉ diễn ra ngắn, có tính chuyên môn cao. Tại Sự kiện (Events) – Mục “Ngành (Sector)”, doanh nghiệp sẽ chọn ngành hàng mà doanh nghiệp đang muốn tìm hiểu thông tin. Tại mục "Importer, exporter or BSO (Xuất, nhập khẩu hoặc Tổ chức hỗ trợ)" đơn vị muốn tìm hiểu thông tin có thể tìm hiểu các sự kiện phù hợp nhất với mình qua việc được phân loại thành nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu hoặc các Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Tại mục "Tìm kiếm (Search)", các doanh nghiệp có thể điền từ khóa bất kỳ liên quan đến sản phẩm, quốc gia, thông tin để có thể tìm kiếm các sự kiện mà doanh nghiệp  có thể sẽ  quan tâm. 

Sạu điền bất kỳ thông tin và ấn “Search”, một loạt các thông tin cụ thể sẽ hiện ra. Các thông tin này bao gồm tên, nội dung sự kiện, ngành hàng, xuất xứ hàng hóa liên quan và các thông tin về đăng ký tham gia.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI