Global Trade Helpdesk – Cổng thông tin điện tử hỗ trợ thương mại toàn cầu

1. Giới thiệu chung 

Cổng thông tin điện tử quốc tế Global Trade Helpdesk – Hỗ trợ thương mại toàn cầu (https://globaltradehelpdesk.org/en) đóng vai trò như dịch vụ một cửa để doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tiếp cận dữ liệu thương mại và thông tin thực tế về các thị trường. Cổng điện tử này cung cấp cho các công ty đang tìm tìm kiếm thị trường xuất khẩu tiềm năng các dữ liệu về thuế suất, tiêu chuẩn và thủ tục về y tế và an toàn, thủ tục xuất nhập khẩu, cũng như những mô thức và các thương mại hiện hành có liên quan

Dữ liệu tại Cổng điện tử thu thập được từ ITC, UNCTAD và WTO, cũng như được chia sẻ từ nhiều tổ chức quốc tế và ngân hàng phát triển như Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), nhóm Ngân hàng thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO), Tổ chức Hải quan thế giời (WCO), Phòng Thương mại quốc tế (ICC), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)…

2. Chức năng cơ bản của Cổng điện tử Global Trade Helpdesk

2.1. Các chức năng hỗ trợ cơ bản

Cổng điện tử này tập trung vào bốn hoạt động chính để tăng cường sự tiếp cận của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) với các thông tin thị trường chủ yếu: i) phát triển một ứng dụng trực tuyến mang tính tương tác, tích hợp các thông tin thương mại và doanh nghiệp hữu quan và toàn diện; ii) xây dựng một mạng lưới các đối tác quốc tế, khu vực và trong nước điều phối việc thu thập và phổ biến thông tin; iii) đẩy mạnh nỗ lực thu thập thông tin nhằm tối đa hóa sự phối hợp đồng bộ và đảm bảo tính toàn diện và cập nhật của thông tin; và iv) tăng cường năng lực nhằm mở rộng tính phổ biến của GTH đến các MSMEs để đưa ra các quyết sách thương mại dựa trên thông tin tốt hơn.

Cổng thông tin cung cấp thông tin miễn phí giúp doanh nghiệp có thể so sánh nhu cầu sản phẩm của họ giữa các thị trường, tìm hiểu thuế suất và các điều kiện tiếp cận thị trường, tìm hiểu tiến trình xuất khẩu cũng như tìm kiếm đối tác doanh nghiệp.

Cổng điện tử cũng giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết sách về thương mại và đầu tư dựa trên việc được cung cấp thông tin tốt hơn cũng như cải tiến sự hỗ trợ của các thể chế hỗ trợ đầu tư cho khách hàng MSMEs của họ.

2.2. Tính năng mới của Cổng điện tử Global Trade Helpdesk nhằm ứng phó với Covid-19

GTH hiện nay đã được cải tiến và mở rộng, đã bao gồm các nguồn thông tin về biện pháp hạn chế, ứng phó Covid-19 từ các cơ quan quốc tế, bao gồm các thông tin về những hạn chế tạm thời được ban hành nhằm ứng phó với cuộc khủng hoàng, giúp các công ty thích ứng với những thực tiễn thương mại mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu sụt giảm đáng kể và nhiều MSMES có nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn.

GTH cũng cung cấp thông tin cải tiến về thống kê thương mại, thủ tục xuất nhập khẩu và quá cảnh thương mại, danh mục công ty mới, thông tin hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ cũng như nguồn trực tuyến từ các cơ quan khác nhau để xây dựng kỹ năng phân tích thương mại, phân tích thị trường của các MSMEs.

3. Kết cấu Website và Hướng dẫn sử dụng

Trang web Cổng điện tử Global Trade Helpdesk (GTH) có kết cấu gồm các mục: Trang chủ (Home), giới thiệu về GTH (About), các nguồn thông tin khác (Resources)

Cổng thông tin điện tử hiện có các lựa chọn ngôn ngữ cho doanh nghiệp bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nga, Tiếng Ả - rập.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp truy cập vào website và tra cứu miễn phí các thông tin cần thiết về thuế suất, yêu cầu, thủ tục xuất nhập khẩu… Tuy nhiên, GTH yêu cầu đăng nhập nếu doanh nghiệp muốn truy cập vào dữ liệu thông tin doanh nghiệp sẵn có trên ITC Trade Map

3.1. Trang chủ (Home)

Tại trang chủ (Home) – Mục “Bắt đầu khai thác những cơ hội (Start exploring opportunities)”, doanh nghiệp sẽ điền mặt hàng xuất/nhập khẩu và quốc gia xuất/nhập mà doanh nghiệp đang muốn tìm hiểu thông tin

Sạu điền đầy đủ thông tin và ấn “Go”, một loạt các thông tin cụ thể về việc xuất nhập khẩu mặt hàng sang quốc gia mà doanh nghiệp lựa chọn sẽ hiện ra.

Các thông tin bao gồm:  

- Tổng quan về thị trường xuất khẩu (Market overview); 

Ở mục Tổng quan thị trường (Market overview), doanh nghiệp có thể lựa chọn thông tin cụ thể mà doanh nghiệp muốn tìm hiểu trên thanh công cụ tìm nhanh, gồm: Sự hấp dẫn của thị trường (Attractiveness), Thuế nhập khẩu (Import Tariff), Các yêu cầu (Requirement), Thời gian và chi phí (Time and Cost) và Đối tác (Partners).

- Các yêu cầu của thị trường xuất khẩu (Assess requirements), gồm: 

+ Biểu thuế (Tariff),

+ Các quy định (Regulations),

+ Các tiêu chuẩn bền vững (Sustainability Standards);

- Hướng dẫn các thủ tục (Navigate Procedures) gồm: 

+ Thời gian và chi phí xuất khẩu (Time and Cost to Export), 

+ Các thủ tục thương mại, 

+ Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property); 

- Xác định đối tác (Identify partners), gồm:

+ Danh bạ doanh nghiệp (Business directory)

+ Văn phòng sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Offices)

+ Các nhà tài trợ thương mại (Trade Finance Providers)

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn các thông tin cụ thể mà doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm về các thị trường và sản phẩm liên quan đến ngành nghề của họ

3.2. Giới thiệu về GTH (About)

- Giới thiệu sáng kiến Cổng điện tử Global Trade Helpdesk (The Initiative): sự ra đời của GTH và chức năng của nó

- Các đối tác (Partners): Giới thiệu về các nguồn thu thập thông tin cập nhật trên GTH

- Các công cụ tích hợp để tra cứu dữ liệu (Integrated Tools)

- Module

3.3. Các nguồn khác (Resources)

Tại website, doanh nghiệp có thể tìm kiếm các nguồn thông tin khác liên quan đến:

- Covid 19: GTH phát triển các công cụ và các nguồn thông tin về các biện pháp hạn chế ứng phó Covid 19 (Covid 19), 

- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp (Bussiness) gồm:

+ Tìm hiểu thị trường sản phẩm và sở thích của người tiêu dùng (Understanding product markets and consumer preferences)

+ Hợp đồng mẫu (Model contracts)

+ Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Considerations)

- Đào tạo trực tuyến (E-learning)

- Các câu hỏi thường gặp (Frequently Asked Questions)

- Bảng chú giải (Glossary)

- Các dữ liệu thống kê sẵn có (Data availability) 

- Công cụ tra cứu HS (HS product finder)

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI