Công cụ Rules Of Origin Facilitator - Hướng dẫn Quy tắc xuất xứ của ITC

1. Giới thiệu chung về Rules Of Origin Facilitator (https://findrulesoforigin.org/home/index)

Công cụ hướng dẫn Quy tắc xuất xứ của ITC cung cấp dữ liệu về quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại trên thế giới. Cùng với hệ thống dữ liệu thuế quan và hiệp định thương mại trong Bản đồ Tiếp cận Thị trường của ITC từ năm 2006, đây là nguồn thông tin hữu ích với các doanh nghiệp muốn tận dụng lợi ích từ các hiệp định thương mại trên toàn thế giới. Kho dữ liệu quy tắc xuất xứ hiện tại có dữ liệu của hơn 270 hiệp định thương mại giữa 190 nước, đồng thời bao gồm cả những cơ chế ưu đãi của EU, Mỹ và Thụy Sĩ. Kho dữ liệu đang tiếp tục mở rộng với mục tiêu thu thập được đầy đủ dữ liệu của toàn bộ hiệp định thương mại tự do và cơ chế ưu đãi đang được áp dụng trên thế giới (khoảng hơn 400).

2. Hướng dẫn sử dụng Rules Of Origin Facilitator

Rules Of Origin Facilitator bao gồm 3 chuyên mục nội dung, mỗi chuyên mục bao gồm nhiều vấn đề tra cứu. Phần dưới đây sẽ giới thiệu nhanh về nội dung của mỗi chuyên mục để người dùng có một cái nhìn tổng thể về các thông tin có thể tra cứu trên công cụ online này.

Biểu đồ tổng quan các chuyên mục của Rules Of Origin Facilitator

Hình 1.

Bảng giới thiệu nội dung và cách sử dụng các Chuyên mục của Rules Of Origin Facilitator

STT

Chuyên mục

Nội dung

Các vấn đề tra cứu

1

Home

(Trang chủ)

Cho phép tra cứu đơn giản về thuế quan và các quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại áp dụng cho một mặt hàng cụ thể được xuất khẩu từ nước này sang nước khác.

 • Tìm kiếm thuế quan 
 • Tìm kiếm quy tắc xuất xứ
 • Tìm kiếm hiệp định thương mại

2

Agreements

(Các hiệp định)

Cho phép tra cứu các hiệp định thương mại (đã có hiệu lực, đã ký kết, đang đàm phán, đã ngưng đàm phán) của một nước với một hoặc nhiều đối tác khác, dưới vai trò là nước nhập khẩu hoặc nước xuất khẩu.

 • Tìm kiếm thông tin về các hiệp định thương mại

3

Help

(Hỗ trợ)

Cung cấp định nghĩa và thông tin cơ bản về các nội dung liên quan tới quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại, cùng với các câu hỏi thường gặp.

 • Hướng dẫn sử dụng công cụ Rules Of Origin Facilitator
 • Các thông tin cơ bản
 • Bảng chú giải
 • Câu hỏi thường gặp

 

Ví dụ 1: Tra cứu thuế quan và quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu

Bước 1. Di chuột vào Mục Search ngoài Trang chủ với giao diện như bên dưới.

Hình 2.

Bước 2. Lựa chọn:

 • Exporting from (Nước xuất khẩu): Ví dụ “Viet Nam”
 • Import to (Nước nhập khẩu): Ví dụ “New Zealand"
 • Product name or HS Code(Sản phẩm): Ví dụ “07020000 - Tomatoes, fresh or chilled”

Sau đó ấn “Search”

Bước 3. Nghiên cứu và phân tích kết quả

Bảng kết quả hiện ra như hình bên dưới, ngoại trừ cơ chế không ưu đãi (non-preferential regime), sản phẩm mã HS 07020000 của Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand có thể được áp dụng thuế quan ưu đãi (0%) từ 3 hiệp định đang có hiệu lực bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia, New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và cơ chế ưu đãi GSP của New Zealand, kèm theo bản đầy đủ và tóm tắt các thông tin cơ bản về Hiệp định, cam kết về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định và giấy chứng nhận quy tắc xuất xứ.

Hình 3.

 

Ví dụ 2: Tra cứu các hiệp định thương mại của một quốc gia

Bước 1. Di chuột vào Mục Agreements ngoài Trang chủ với giao diện như bên dưới.

Hình 4.

Bước 2. Lựa chọn:

 • Country (Quốc gia): Ví dụ “Viet Nam”
 • Relation (Vai trò): Ví dụ “As Exporter" (nước xuất khẩu)
 • Partner (Đối tác): Có thể chọn "All" là với tất cả quốc gia, hoặc chọn một quốc gia cụ thể

Sau đó ấn “Search”

Bước 3. Nghiên cứu và phân tích kết quả

Bảng kết quả hiện ra như hình bên dưới, cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam đến các thị trường trên thế giới có thể tìm hiểu thuế quan ưu đãi từ 41 Hiệp định, trong đó có 27 Hiệp định đã có hiệu lực, kèm theo chú thích chi tiết đính kèm.

Hình 3.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI