Cơ hội từ thị trường Đức

EVFTA cũng có các cam kết riêng (ngoài thuế quan) đối với các phương tiện vận tải (ô tô, xe máy và linh kiện)

Xem thêm

EVFTA có một số các cam kết riêng (ngoài thuế quan) chỉ áp dụng cho dược phẩm và trang thiết bị y tế

Xem thêm

Liên quan đến việc thực thi các biện pháp dân sự, so với pháp luật Việt Nam, EVFTA có một số cam kết mới đáng chú ý

Xem thêm

So với TRIPS và pháp luật Việt Nam, các cam kết về Quyền tác giả, Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Sáng chế trong EVFTA có một số điểm mới đáng chú ý

Xem thêm

Các cam kết về chỉ dẫn địa lý trong EVFTA khá đồ sộ, với nội dung đặc thù, không giống với các cam kết về chỉ dẫn địa lý trong các Hiệp định, thỏa thuận về SHTT

Xem thêm

EVFTA có một Chương riêng (Chương 12) về Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Xem thêm

Các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Xem thêm

Biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) là tất cả các quy định, điều kiện, yêu cầu bắt buộc đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người, động thực vật thông qua việc bảo đảm an toàn thực phẩm và/hoặc ngăn chặn sự xâm nhập của các dịch bệnh có nguồn gốc từ động thực vật.

Xem thêm

Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu và/hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó.

Xem thêm

EVFTA có một Chương riêng về Hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 4) và một Nghị định thư (Nghị định thư 2) về hợp tác hành chính giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực hải quan.

Xem thêm