Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

23/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

16/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012 - 2021

10/04/2021

Thời gian: 2012 - 2021 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"

01/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Thích ứng với kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số: Thách thức và cơ hội

31/03/2021

Thời gian: 28/01/2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Sổ tay thông tin về Nhật Bản năm 2020

28/03/2021

Thời gian thực hiện: 2020 Đơn vị thực hiện: Cục thống kê - Bộ Nội vụ và Truyền thông (Nhật Bản)

Sổ tay Quy định nhập khẩu thủy sản vào Nhật Bản

18/02/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Cẩm nang kinh doanh với thị trường Benin

29/12/2020

Benin là một quốc gia nằm ở Tây Phi, có vị trí địa lý thuận lợi, tình hình chính trị ổn định, được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng của Việt Nam.

Sách Trắng Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Nam năm 2020

10/12/2020

Thời gian: 12/2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông