Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo Hội nhập Kinh tế Châu Á 2024: Giảm thiểu Phát thải Carbon trong các Chuỗi Giá trị Toàn cầu

08/03/2024

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank) Thời gian: 02/2024

Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU)

04/01/2024

Thời gian: 12/2023 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay phòng vệ thương mại tại Ấn Độ

04/01/2024

Thời gian: 12/2023 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Báo cáo "Thỏa thuận Xanh EU và Xuất khẩu của Việt Nam"

17/11/2023

Thời gian: 11/2023 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2022

17/07/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Tư liệu Kinh tế- Xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2015-2021

21/06/2023

Để bạn đọc có thêm thông tin về thực trạng và động thái tình hình kinh tế – xã hội cũng như nguồn lực phát triển của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của nước ta trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu cuốn “Tư liệu kinh tế – xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2015-2021” do Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê biên soạn.

Số liệu kinh tế – xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 – 2020

16/05/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

04/05/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật

14/02/2023

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022

14/09/2022

Thời gian: 12/09/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam