Câu hỏi về xuất nhập khẩu

Hỏi về thủ tục nhập khẩu Túi nhựa Jumbo đã qua sử dụng (Mã HS: 6305.3290)

Xem thêm

Hỏi về tình huống khai báo sai theo hướng dẫn Hải quan dẫn đến không được hoàn thuế

Xem thêm

Hỏi về loại hình nhập khẩu cho nhãn tem

Xem thêm

Tổng hợp câu hỏi về thuế quan với nguyên vật liệu được nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Xem thêm

Hỏi về thuế quan đối với nguyên phụ liệu NK sản xuất hàng XK bị dư thừa, hư hỏng, phế phẩm,...

Xem thêm

Hỏi về việc xử lý thuế với hàng hoá khi sáp nhập công ty và hàng nguyên phụ liệu XNK theo hình thức gia công

Xem thêm

Hỏi về Khoản 5 Điều 6 Thông tư 68/2019

Xem thêm

Câu hỏi về thuế nhập khẩu cho các chi tiết cao hơn so với thuế cho khuôn máy và nguyên máy

Xem thêm

Kiến nghị miễn thuế đối với nguyên vật liệu hư hỏng, sản phẩm bị trả lại, bị tiêu huỷ.

Xem thêm

Hỏi về xử lý thuế với hàng hóa khi sáp nhập công ty và quy định thuế với Hàng hóa gửi gia công tại doanh nghiệp chế xuất

Xem thêm