Câu hỏi về thuế nhập khẩu cho các chi tiết cao hơn so với thuế cho khuôn máy và nguyên máy

31/03/2020    962

Câu hỏi:

Công ty Khuôn mẫu Lập Phúc

1. Thuế nhập khẩu: Nhập chi tiết, bị thuế 25%, trong khi nhập khuôn thì 0% -> DN gặp khó khăn khi cạnh tranh với các sản phẩm khuôn nhập.

2. Nhập máy cũ, phải nhập thêm các chi tiết để thay thế sửa chữa và các chi tiết này bị thuế cao. Công ty cũng có chế tạo máy công cụ: phụ tùng nhập bị thuế cao, không cạnh tranh được với DN nhập nguyên máy.

Trả lời:

“Thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô” là một trong các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất theo quy định tại Điều 10 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Do Doanh nghiệp không cung cấp và liệt kê, không có hình ảnh, mô tả, chất liệu sản xuất cụ thể của mặt hàng, thuộc những mã hàng nào, cụ thể thuế suất bao nhiêu nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở xem xét. 

Hiện nay, Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Dự thảo Nghị định sửa đổi đang được Bộ Tài chính giải trình ý kiến Bộ Tư pháp để đến khâu cuối cùng hoàn thiện trình Chính phủ. Trước đó, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các Bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và công khai trên website xin ý kiến rộng rãi các tổ chức cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp từ ngày 02/8/2019.

Đề nghị doanh nghiệp cung cấp tên các chi tiết phụ tùng nhập khẩu dùng cho khuôn mẫu hay khuôn mẫu thành phẩm kèm mã hàng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để Bộ Tài chính xem xét khi sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong thời gian tới.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính