Cơ hội từ thị trường Đức

Cam kết về hàng tân trang trong EVFTA chỉ áp dụng cho hàng hóa thuộc Chương 84, 85, 87, 90 và 9402 có một phần hoặc toàn bộ các bộ phận là từ hàng hóa đã qua sử dụng nhưng có tính năng, điều kiện hoạt động, tuổi thọ sử dụng và bảo hành tương tự sản phẩm mới.

Xem thêm

Một số thách thức từ EVFTA khi xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Đức

Xem thêm

Một trong những cơ hội lớn nhất mà EVFTA đem lại cho xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Đức chính là các cam kết ưu đãi thuế quan của EU (bao gồm Đức) trong Hiệp định này.

Xem thêm