CPTPP và Thị trường Canada

Các cam kết CPTPP về Biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS)

Xem thêm

Các cam kết CPTPP về Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại

Xem thêm

Các cam kết CPTPP về Cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Xem thêm

Việt Nam là thị trường lớn và nhu cầu đối với hàng hóa (nguyên liệu, thành phẩm) chất lượng ngày càng gia tăng

Xem thêm

Canada là nước xuất khẩu lớn thứ 12 thế giới năm 2019 với tổng giá trị xuất khẩu đạt 446,6 tỷ USD. Năm 2020, dưới tác động của đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Canada sụt giảm đáng kể, nhưng vẫn tăng trưởng dương 1,5% trong 3 Quý đầu năm 2020.

Xem thêm

Các Đầu mối thông tin về thị trường Canada

Xem thêm