Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: 09/2022 Đơn vị thực hiện: Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Ban Thư ký ASEAN, Vụ Kinh tế Dịch vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Báo cáo này là kết quả đánh giá định lượng của ERIA về tác động của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) đối với thương mại nội khối ASEAN. Nghiên cứu được thực hiện theo nhiệm vụ của Ủy ban Điều phối ASEAN về ATIGA (CCA) và với sự hỗ trợ của các Quốc gia Thành viên ASEAN, những người đã chia sẻ dữ liệu thương mại và thuế quan có liên quan

Xem thêm

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN – ASEANStatsDataPortal gồm thông tin tra cứu về các Chỉ số liên quan đến thương mại, FDI, các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tỷ lệ tạm phát… hay các thống kê về vận tài, lao động và du lịch của ASEAN.

Xem thêm

Kho Tư liệu thương mại ASEAN (ASEAN Trade Repository - ATR) được thiết lập theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Xem thêm

Tính tới thời điểm 12/2020, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 15 FTA, và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong top các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, cuộc sống đã bị đảo lộn và các hoạt động kinh tế bị gián đoạn trên toàn thế giới.

Xem thêm

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Cơ chế trực tuyến hỗ trợ, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp khi gặp các khúc mắc khi trao đổi thương mại, dịch vụ và đầu tư xuyên biên giới trong ASEAN (ASSIST)

Xem thêm