Báo cáo: Rà soát và nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

09/09/2022    547

Thời gian: 09/2022

Đơn vị thực hiện: Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN

Ngày 09/09/2022 Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN đã công bố Báo cáo về Rà soát và nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). 12 năm sau khi Hiệp định ATIGA được ký kết, ASEAN đã cam kết tiến hành rà soát và nâng cấp Hiệp định. Khi tuyên bố khởi động các cuộc đàm phán chính thức về việc nâng cấp, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cấp này đối với sự phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19. Hơn nữa, việc nâng cấp nhằm đảm bảo rằng ASEAN vẫn phù hợp, hiện đại và phản ứng nhanh hơn với sự phát triển của khu vực và toàn cầu.

Bản mềm Báo cáo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: