Cam kết WTO về điện tử

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Ngành điện tử Việt Nam bắt đầu phát triển từ giữa thập niên 1990. Cho tới nay, năng lực cạnh tranh của ngành như thế nào? Việt Nam đã có những cam kết gì trong khuôn khổ WTO về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm điện tử? Các doanh nghiệp điện tử cần làm gì để đối phó với các tác động của WTO?... Cuốn booklet” Cam kết về điện tử” sẽ cung cấp cho bạn nhưng hiểu biết thực sự lý thú!

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: