Cam kết WTO về dệt may

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Để có một cái nhìn chính xác nhất về ngành dệt may Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO: năng lực cạnh tranh của ngành ra sao? Những thuận lợi và thách thức đặt ra cho ngành? Doanh nghiệp dệt may cần phải làm gì trong bối cảnh hội nhập?... Hãy cùng đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về dệt may”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: