Cam kết WTO về hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Trong WTO, các biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu, nhập khẩu là các quy định do một nước đưa ra nhằm hạn chế số lượng hoặc giá trị hàng nhập khẩu vào/xuất khẩu từ nước mình. Vậy biện pháp này được áp dụng trong những trường hợp nào? Việt Nam có cam kết gì về vấn đề này?... Hãy tự tìm cho mình câu trả lời với cuốn booklet “Cam kết WTO và hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: