Cam kết WTO về Doanh nghiệp thương mại Nhà nước, Doanh nghiệp Nhà nước

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Doanh nghiệp thương mại nhà nước là doanh nghiệp được nhà nước dành cho những đặc quyền nhất định trong hoạt động xuất, nhập khẩu. Gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết riêng gì về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thương mại nhà nước? Việt Nam có kế hoạch giảm dần và loại bỏ các doanh nghiệp thương mại nhà nước không?... Hãy đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về doanh nghiệp thương mại nhà nước- doanh nghiệp thương mại” để có cái nhìn cụ thể và sâu sắc về những vấn đề trên.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: