Cam kết WTO về vận tải

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Có nhiều loại hình dịch vụ vận tải khác nhau: vận tải biển, vận tải thủy nội địa, vận tải hàng không,…,vận tải đa phương thức.Vậy Việt Nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập WTO? Cam kết về mỗi loại hình vận tải cụ thể ra sao?... Cuốn booklet “Cam kết WTO về vận tải” thực sự sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: