Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Gia nhập WTO, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa thị trường đối với các dịch vụ kinh doanh khác nhau. Cụ thể là Việt Nam có cam kết gì về dịch vụ nghiên cứu thị trường? Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tư vấn quản lý như thế nào? Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể thực hiện hoạt động quảng cáo gì, dưới hình thức nào ở Việt Nam?...Hãy cùng đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh” để tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề trên

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: