Cam kết về chuyển phát và viễn thông

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Dịch vụ viễn thông và một phân ngành của nó là dich vụ chuyển phát sẽ có những điều chỉnh như thế nào sau khi Việt Nam gia nhập WTO? Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông và dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Để tìm hiểu cụ thể về những vấn đề trên, hãy cùng đón đọc cuốn booklet “ Cam kết WTO về chuyển phát và viễn thông”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: