Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Để tìm hiểu Việt Nam có cam kết những dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chứng khoán nào khi gia nhập WTO? Những quy chế chung đối với việc cung cấp dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam? Việt Nam có đưa ra cam kết nào về ngoại hối không? Việt Nam có thể mở cửa thị trường chứng khoán khác với cam kết WTO không?...Mời bạn cùng đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về ngân hàng- chứng khoán”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: