Sản phẩm chính

Cuối năm 2012, Trung tâm WTO – VCCI đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đã tiến hành "Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp đối với các hỗ trợ từ các trung tâm WTO trong hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam đối với các Trung tâm WTO trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó có giải pháp thích hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm này.Khảo sát này đã nhận được phản hồi từ 548 doanh nghiệp thuộc 10 ngành sản xuất, xuất khẩu của 24 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. 

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16 (Quý II+III/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong 2 Quý II và III/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Chủ đề: Việt Nam và Đàm phán Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương

Xem thêm

Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình không thể đảo ngược ở Việt Nam. Trong khi những hoạt động vận động chính sách thương mại thương mại quốc tế đã và đang được các doanh nghiệp, hiệp hội ở nhiều nước thực hiện như một cách mạnh mẽ và hiệu quả, ở Việt Nam, hoạt động này còn tương đối hạn chế cả về tần suất sử dụng và hiệu quả tác động. Một phần lý do là do các doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam hoặc là chưa hiểu đầy đủ về ý nghĩa và vai trò của các hoạt động này, hoặc là chưa được hướng dẫn cách thức để có thể thực hiện chúng một cách hiệu quả.

Xem thêm

Với kinh nghiệm thu được từ các vùng khác nhau trên thế giới, chỉ dẫn địa lý (GIs) là cơ hội giúp tăng thêm giá trị cho nền kinh tế và xã hội của khu vực đó, không chỉ riêng về phương diện thương mại và thu nhập, mà còn ở phương diện văn hóa và các lợi ích môi trường.

Xem thêm

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Ngày 18/01/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo bằng thép (steel wire garment hangers) nhập khẩu từ Việt Nam và điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng này nhập khẩu từ Đài Loan. Quyết định khởi xướng này được đưa ra trên cơ sở đơn kiện ngày 29/12/2011 của 3 công ty Hoa Kỳ là Công ty M&B Metal Products (Leeds, AL), Công ty Innovative Fabrication/Indy Hanger (Indianapolis, IN) và Công ty Mắc áo Hoa Kỳ (Gardena, CA).

Xem thêm

Cuối tháng 12/2011, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết trong vụ GPX Int’l Tire Corp. v. United States khẳng định việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp đặt thuế đối kháng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế phi thị trường là trái với quy định pháp luật liên quan của Hoa Kỳ. Tuy vụ kiện liên quan đến các nhà xuất khẩu Trung Quốc, phán quyết này của Tòa án Hoa Kỳ có thể là một án lệ có ảnh hưởng quan trọng đến quyền và lợi ích của các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam trong các vụ kiện chống trợ cấp mà họ đã, đang hoặc sẽ phải đối mặt ở thị trường này.

Xem thêm