Báo cáo Nghiên cứu "Hỗ trợ Hiệp hội thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ"

24/01/2015    422

Là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với các sản phẩm chế biến nằm trong nhóm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây, ngành chế biến gỗ đang nhận được sự quan tâm của Chính phủ trong các chính sách, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, thương mại. 

Tuy nhiên, dường như hệ thống trong các biện pháp chính sách đối với ngành này còn khá rời rạc, thiếu tính hệ thống và do đó hạn chế về hiệu quả. Đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), ngành gỗ đang tỏ ra khá lúng túng khi chưa đưa ra được các đề xuất phương án đàm phán tổng thể cho ngành của mình và vì vậy chưa tận dụng hiệu quả cơ chế tham vấn trong đàm phán thương mại quốc tế mà Thủ tướng Chính phủ đã cho phép.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này được cho là ngành thiếu một định hướng phát triển về sản phẩm, thị trường cũng như năng lực sản xuất phù hợp với năng lực, nhu cầu của doanh nghiệp. Từ góc độ quản lý, tương tự như nhiều ngành kinh tế khác, ngành gỗ đã được Chính phủ xây dựng và thông qua các quy hoạch và chiến lược phát triển ngành gỗ. Tuy nhiên, đây hầu hết là các mục tiêu chủ quan từ góc độ quản lý Nhà nước, không có các biện pháp hỗ trợ thực hiện cụ thể và đặc biệt là không gắn trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc nghiên cứu hiện trạng năng lực cạnh tranh của ngành chế biến gỗ Việt Nam, xác định định hướng phát triển phù hợp của ngành này trong tương lai để từ đó có thể đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp, đặc biệt trong các đàm phán mở cửa thương mại là việc làm cần thiết. Đây sẽ là cơ sở để ngành đưa ra các đề xuất và phương án đàm phán tổng thể, phù hợp với mình.Báo cáo này được thực hiện nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu nói trên của ngành chế biến gỗ Việt Nam.

Báo cáo nằm trong khuôn khổ hoạt động NSO-5 năm 2014 của Dự án EU-MUTRAP, với sự phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Download Nghiên cứu đầy đủ tại đây: